მზის ელექტროსადგური

მზის წყალგამაცხელებელი

გარანტია

 მზის პანელები

15 წლიანი გარანტია, გამოყენების ხანგრძლივობა 25 წელი.

ინვერტორები

5 წლიანი გარანტია

მზის წყალგამაცხელებელი

5 წლიანი გარანტია

ნეტოაღრიცხვის საშუალებით შესაძლებელია თანხების დაზოგვა

ნეტოაღრიცხვის საშუალებით შესაძლებელია პარალელურ რეჟიმში ჩაერთოთ ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელში, მზის სადგურის მიერ წარმოებული და მოხმარებული ელექტროენერგია ერთმანეთს ქვითავს