მზის ენერგია საქართველოსთვის

Seraphim-ის ექსკლუზიური დილერი საქართველოში – Geo-energy უზრუნველყოფს მზის ენერგოსადგურებისა და სისტემების მონტაჟს

ენერგო დამოუკიდებლობა

მზის ენერგია არის მზის სხივის გარდაქმნა ელექტროენერგიად

მზისგან გამომუშავებული ენერგია ფინანსური კუთხით ძალიან მომგებიანია, რადგან ანაცვლებს ელექტროენერგიის ხარჯს და ხდება უფასო ენერგიის წყარო

რატომ მზის ენერგია?

მზის ენერგია არის ეკოლოგიურად სუფთა განახლებადი ენერგია

ეკო-მეგობრული

ამცირებთ CO2-ის ჰაერში გამოყოფის ოდენობას, რითიც აუმჯობესებთ ეკოლოგიას და ქმნით ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს

უფასო ელექტროენერგია და დამატებითი შემოსავალი

დაზოგეთ საკუთარი სახსრები და ისარგებლებთ პროკრედიტ ბანკის შეღავათიანი სესხით

ჩაანაცვლეთ ელექტროენერგიის ხარჯი სესხის გადასახადით

სესხის დაფარვის ან/და ინვესტიციის უკუგების შემდეგ საკუთარი მზის ელექტროსადგურის საშუალებით ისარგებლეთ უფასო ენერგიით შემდეგი 15-20 წლის განმავლობაში

მიიღეთ დამატებითი შემოსავალი – ჭარბად გამომუშავებული ელექტროენერგია შეგიძლიათ მიყიდოთ ელექტრო-გამანაწილებელ კომპანიას