ბაკურიანი, სასტუმრო ტრიბუს მზის ელექტროსადგური
  • სადგურის სიმძლავრე 77 კვტ