კაკლის ბაღის მზის ელექტროსადგური
  • სადგურის სიმძლავრე 45.92 კვტ