შპს ``გიგი``-ის მზის ელექტროსადგური
  • სადგურის სიმძლავრე – 130 კვტ