შპს ``ნეოპრინტი``-ის მზის ელექტროსადგური
  • სადგურის სიმძლავრე – 210 კვტ