შპს ჯეო-ლატექსის მზის ელექტროსადგური - I
  • სადგურის სიმძლავრე 118 კვტ