შპს ჯეო-ლატექსის მზის ელექტროსადგური - II
  • სადგურის სიმძლავრე 79,02 კვტ