ჰერბიას მზის ელექტროსადგური
  • სადგურის სიმძლავრე 199 26 კვტ