ჰერბია დიღმის მზის ელექტროსადგური
  • სადგურის სიმძლავრე 29.52 კვტ